Templates by BIGtheme NET
Anasayfa / Eğitim / Öğretmen materyalleri / İngilizce Dersi / İngilizce 8. sınıf 10. ünite konu özeti
naturel forces unit 10
naturel forces unit 10

İngilizce 8. sınıf 10. ünite konu özeti

Natural Forces Word List   

Not: Konu özetinin resimli kelime listesi konu özeti dahil olmak üzere sayfanın en altındaki linkten indirebilirsiniz.

avalanche Çığ deforestation ormansızlaştırma
landslide Toprak kayması natural resource depletion Doğal kaynakların tüketilmesi
forest fire Orman yangını waste disposal Çöp boşaltılması/atıkların yok edilmesi
drought Kuraklık global warming Küresel ısınma
earthquake Deprem overpopulation Nüfus fazlalığı
tornado Kasırga/hortum public health issues Halk sağlığı sorunları
tsunami Deprem dalgası/tsunami climate change İklim değişikliği
volcanic eruption Volkanik patlama Emergency service Acil servis
flood Sel toxic materials Toksik malzeme
fire Yangın loss of biodiversity Biyolojik çeşitlilik kaybı
dry soil Kuru toprak ocean acidification Okyanus aitleşmesi
pine tree Çam ağacı threatening Tehdit
hill Tepe/yokuş famine açlık/kıtlık
wave Dalga educate eğitmek
collapse Çökmek/çöküntü cholera epidemic Kolera Salgını
lava lav litter Çöp
waste İsraf etmek/boşa harcamak earthquake-resistant Depreme dayanıklı
tap Musluk bin Çöp kutusu
pollute Kirletmek warn Uyarmak
lake Göl campaign kampanya
river Nehir/akarsu leaflet Broşür/bildiri
death Ölüm Cause Sebep olmak
Injury Yaralanma Result Sonuç
physical damage Fiziki hasar/maddi zarar Suggest önermek
Survive Hayatta kalmak public transport Toplu taşıma
disaster Afet/felaket environmentally friendly Çevre dostu
repair Tamir etmek/onarmak ozone layer depletion Ozon tabakasının delinmesi
electric wire Elektrik teli Cary Taşımak
gas line Benzin hattı/gaz hattı reduce Azaltmak
fasten Bağlamak(kemer vb) war Savaş
mirror Ayna poverty Yoksulluk/sefalet
picture frame Resim çerçevesi crime Suç
protect Korumak bombing Bombalı eylem
environment çevre rescue team Arama kurtarma ekibi
earthquake drill Deprem tatbikatı medical supplies Tıbbi malzemeler
Drop Düşürmek/düşmek volunteer team Gönüllü ekip
cover Kapamak/korumak take place Meydana gelmek/yer almak
nearby Yakında deep derin
in case ihtimaline karşı/..sı halinde flame alev
Shaking Sallanma Sweep (swept-swept) Şiddetle ilerlemek
elevator Asansör dry Kuru/kurutmak
dangerous Tehlikeli mud Çamur
vehicle Araç/vasıta destroy Tahrip etmek
aftershock Artçı sarsıntı towards -e doğru
be careful Dikkat etmek natural disaster Doğal felaket
coastal area Kıyı bölgesi Natural forces Doğal afet
survivor Hayatta kalan Lose(lost-lost) Kaybetmek
destructive Yıkıcı/tahrip edici illness Hastalık
Rush into Akın etmek wheat buğday
water shortage Su kıtlığı homelessness evsizlik
extinction of species Türlerin yok olması illiteracy Okuma yazma bilmezlik
pollution kirlilik child labour Çocuk işçiliği
terrifying Korkunç/dehşet verici badly-paid Düşük ücretli iş
slide down Aşağı doğru kaymak rise
crop Ürün ash Kül/volkanik kül
without …olmadan Spread Yayılmak
shore Kıyı/sahil Shake(shook-shaken) Sallanmak
slope Bayır/yokuş stream Akarsu/dere
Manage to Bir şeyi yapmayı başarmak Reach Ulaşmak
lost Kayıp Entire Tüm/bütün
destroyed Tahrip edilmiş lightning Şimşek/yıldırım
damaged Hasara uğramış metal pipe Metal boru
affect Etkilemek/tesir etmek wire fence Tel örgü
Strike(struck-struck) Vurmak/çarpmak/darbe Get away Çıkmak/kurtulmak
Charity Hayırseverlik Stay low Eğil
fight Kavga etmek/savaşmak radiator Kalorifer peteği
shelter Sığınak/barınak made of ….den yapılmış
Traffic jam Trafik sıkışıklığı shed Baraka/kulübe
Carpool Aynı yere giden kişilerin her ay birinin aracını kullanarak hem trafik sıkışıklığını azaltılması hem de masrafların azaltılması News presenters Haber sunucuları
disease Hastalık
collect donations Bağış toplamak
 

When the earthquake occurs, what should we do? Deprem esnasında ne yapmalıyız?Aşağıdaki resimleri inceleyelim.

drop cover hold on

drop cover hold on

because of human being

because of human being

 1. Flood: The water is two meters deep in some parts of the town. And the situation won’t get any better until the rain stops
 2. Forest Fire: The flames swept through the dry forest, destroying thousands of hectares of trees
 3. Landslide: Heavy rains caused tonnes of rock and mud to slide down the mountainside, destroying a road and a railway line
 4. Tsunami: We saw a huge wave moving towards the shore at a terrifying speed. Luckily, we managed to escape to a higher ground
 5. Avalanche: We were skiing in Kartalkaya when the snow on the slope above us started to slide down towards us.
 6. Illiteracy: when people can’t read or write
 7. Flood: a large amount of water that causes damage
 8. Drought: a period when there is no rainfall
 9. Child labour: when children work in badly-paid or dangerous jobs
 10. Homelessness: when people don’t have anywhere to live in
 11. Global warming: the rise in the Earth’s temperature
 12. War: fighting between countries and people
 13. Disease: an illness that affects a person, animal or plant

CONJUNCTIONS (Bağlaçlar)

AND : Ve (İki cümleyi veya ismi birleştirmek için kullanılır. İkiden fazla olan ifadelerde son ifadeden önce kullanlır “Ali,Veli,Ayşe and Fatma gibi”

BUT : Fakat ( Bir olumlu , bir olumsuz ya da tam tersi cümleleri birleştirmek için kullanılır)

I can play footbal but I can’t play tennis ( Futbol oynaybirim fakat tenis oynayamam)

BECAUSE : Çünkü (Verilen bir durumun sebebini söylemek için kullanılır.Why? (Niçin?) sorusu Because (Çünkü) ile cevaplandırılır.

Ayşe didn’t go to school yesterday because she was ill.(Ayşe dün okula gitmedi çünkü hastaydı)

SO : Bu nedenle,Bu yüzden.(Verilen bir durumun sonucunu söylemek için kullanılır

I am not hungry so I won’t eat anything (Aç değilim bu yüzden hiçbir şey yemeyeceğim)

OR : Veya /ya da ( Bir cümle içinde verilen alternatifi söylemek için kullanılır. “or” olumsuz cümlelerde veya soru cümlelerinde bağlaç olarak kullanılır

Ali doesn’t sing or dance ( Ali şarkı söyleyemez veya dans edemez)

Would you like to drink coke or juice?(kola mı veya meyve suyu mu içmek istersiniz?)

10. ünite konu özetinin tamamını indir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.