Templates by BIGtheme NET
Anasayfa / Eğitim / Öğretmen materyalleri / İngilizce Dersi / ingilizce 8. sınıf 6. ünite özeti
ingilizce 8. sınıf konu özeti

ingilizce 8. sınıf 6. ünite özeti

UNIT 6 ADVENTURES

windsurfing

Try ice climbing

Trekking hiking

 
scuba diving
 
parachute diving
 
jump out of-a plane

Swim with dolphins

summer camp

skydiving

Hang gliding

 
swimming in the pool
 
rafting

rollerblading

ride a camel


kayaking

mountain biking

Motor racing

jogging

jeep safari


cycling

go bungee jumping

dive with sharks


climb a volcano

caving

canoeing

Expressing Preferences

Prefer / Would Rather

1-You can use “prefer to (do)” or “prefer -ing” to say what you prefer in general:

I prefer tea for breakfast. (Kahvaltıda çay tercih ederim.)

    • Jack prefers watching comedies. (Jack komedi filmleri izlemeyi tercih eder.)

Examples:

1.I prefer sci-fi movies to thrillers.       2. I prefer playing soccer to basketball.

3.I prefer hanging out with my friends to seeing a movie at home.

Making Simple Comparisons

İki şeyi karşılaştırırken sıfatların “comparative” formları kullanılır. Comparative kelimesi compare (karşılaştırmak) fiilinden gelmektedir. Tek heceli sıfatların sonuna “-er” takısı getirilir. Örneğin

Adjectives of One syllable                                          Comparative

Long                                                                     longer

Short                                                                    shorter

Fast                                                                       faster

İki ve daha fazla heceli olan sıfatlar ek almazlar ve sıfatların başına “more veya less” ekleri getirilir. MORE “daha fazla” anlamına gelirken LESS “daha az” anlamına gelir.

Adjectives of two or more syllable                                         Comparative

Handsome                                                                                    more handsome / less handsome

Expensive                                                                                     more expensive / less expensive

Exciting                                                                           more exciting  / less exciting

 

İki heceli olup da sonu “-y,-w veya –er” ile biten sıfatların sonuna da “-er” takısı gelir

Adjectives of two syllable                                           Comparative

Happy                                                                  happier

Heavy                                                                  heavier

Narrow                                                                narrower

Clever                                                                  cleverer

Bu kuralların dışında kullanılan düzensiz dediğimiz sıfatlar da vardır. Bu sıfatlar yukarıda bahsedilen hiçbir kurala uymazlar ve tamamen değişikliğe uğrarlar. Belirli bir kuralları olmadıkları için ezberlenmeleri gerekir.

Superlative Form of Adjectives

İkiden fazla şeyi karşılaştırırken “Superlative Form” kullanılır. Bu formda tek heceli sıfatların sonuna “-est” getirilirken, birden fazla heceli sıfatların başına  “the most” getirilir. Cümle içerisinde the….of, the….of all/in kullanılır. “in” genelde bir mekanı kastettiğimizde kullanılır

Örnek:

I think canoeing was the most challenging of all.
London is bigger than Leeds. It is the biggest city in England

A : What’s your opinion about kayaking?

B : I’ve tried kayaking, but I didn’t like it. I would rather go rafting than kayaking because

it’s more entertaining. You?

A : I think ….

VocaBulary

Amusing : causing you to laugh or smile

Challenging : forcing you to make a lot of effort

Disappointing: making you feel sad because something wasn’t as good, interesting, etc. as you wanted

Embarrassing: making you feel ashamed or uncomfortable

Entertaining: interesting and fun

Fascinating: extremely interesting                                                         Desert:Çöl

Thrilling: very exciting                                                                                  Brilliant: Muhteşem

Amazing: surprising                                                                               Experience:Deneyim, tecrübe

Entertaining: eğlenceli                                                                                 Fairy Chimneys:Peri bacaları

Amazing:Şaşırtıcı                                                                                            Civilization:Medeniyet

Fascinating:büyüleyici                                                                                 Discover:Keşfetmek

Exciting: Heyecan verici                                                                               Ancient:Antik

Thrilling: Heyecan verici                                                                              Island:Ada

Adrenaline junkie: Adrenalin Tutkunu                                                  Definitely:Kesinlikle

 

Frightening:Korkutucu                                 Interesting:İlginç                                            Dangerous: Tehlikeli

pen-friend:Mektup Arkadaşı                     Extreme Sports:Tehlikeli Sporlar              adventure: macera

Physical Activities:Fiziksel Aktiviteler     Equipment: Ekipman                                    Carry:taşımak

Float:Uçmak                                                     Spider:Örümcek                                             Jungle: Balta girmemiş orman

Contestant:Yarışmacı                                    Collect:Toplamak                                           Tiger:Kaplan

Castle:Kale                                                        Unfortunately:Maalesef                             Slippery: Kaygan

Height:Yükseklik                                             Scary:Korkutucu,korkunç

Hazırlayan : İngilizce Öğretmeni Halil ibrahim KELEŞ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.