Templates by BIGtheme NET
Anasayfa / Eğitim / Öğretmen materyalleri / İngilizce Dersi / İngilizce 8. sınıf Teen Life ünite özeti (kelime listesi)
8. grade unit 2 Teen Life
8. grade unit 2 Teen Life

İngilizce 8. sınıf Teen Life ünite özeti (kelime listesi)

EXPRESSING OPINION(FiKiR BELİRTME)
Asking Opinion(Fikir Sorma)
? Do you think……? …sanıyor musun?/…düşünüyor musun?
? What do you think about…..?: ….hakkında ne düşünüyorsun ?
? What’s your opinion of……….?:… hakkındaki fikrin nedir?
? How do you feel about…..?: ….hakkında ne hissediyorsun ?
? What’s your point of view……? : ile ilgili görüşün ne?

 Agreeing an Opinion(Bir fikre katılma)
+ I agree with you: sana katılıyorum
+ You are right. Haklısın/dogru…
+ I’m of exactly the same opinion.: kesinlikle aynı fikirdeyim
+ My view about this is positive. :bununla ilgili görüşüm olumlu
+ This idea absolutely right, -.bu fikir kesinlikle doğru
+ I think this idea is good.: sanırım bu fikir doğru
 Disagreeing an Opininon(Bir fikre karşı olma)
– I don’t agree with you.: Sana katılmıyorum
– I disagree with you.: sana katılmıyorum
– I’m afraid… /I am sorry: Korkarım ki… / Üzgünüm
– You are wrong: Yanlışın var/doğru değil
– I don’t agree that.: Buna katılmıyorum
– I don’t think so: Sanmıyorum

Expressing Opinion(Fikir Belirtme)
Actually…. : aslında
Personally… : kişisel olarak
I believe …/ I know…/ I expect.. :inanıyorum ki/biliyorum ki/beklerim ki
I feel …/I hope…/I want… : hissediyorum/ummuyorum/istiyorum
In my opinion, … :Benim fikrime göre
In my view, … : Benim görüşüme göre
It’s my opinion that … :Bu benim fikrim…
From my point of view, … :Benim görüşüme göre…
To be honest, I think : Dürüst olmak gerekirse Bence…
If you ask me,……. : Eğer bana sorarsanız
For me : Bana gore….

 

Types of Books

 Detective:dedektif, polisiye

Children’s:Çocuk kitabı

Fantasy:kurgu

Travel:seyehat

 Gothic:gotik

Realistic:gerçekçi

Science-Fiction:bilim kurgu

Biographical:biyografik, yaşam öyküsü

Types of music

Rock: Rak müzik
Classical: Klasik müzik
Jazz:caz müzik
Indian: Hint müziği
 Rap: Rep müzik
slow dance: yavaş dans müziği
Folk: halk müziği
Beatbox:ağızla değişik enstrüman sesleri çıkarmak

 

-s/-es/ies ending in the simple present tense

 

İngilizcede pek çok fiil sonuna ek alır özelliklede; 3.tekil şahıs present simple olumlu cümlelerde fiile “-s” eklenir.

Okunuşu /s/, /z/, /ş/, /ç/, /o/ ile (-ss,-sh,ch,-o,-x)biten fiillere –es eklenir.(goes/does/washes/brushes/fixes etc.)

Sessiz harf + -y ile biten fiillerde –y kalkar ve –ies eklenir.(studies)

Sesli harf +-y” den sonra bir değişiklik olmadan –s ekleriz.(plays)

Bu kuralların dışındaki tüm fiillerin sonuna sadece ‘-s’ takısı gelir.

İngilizcede ‘-s’ kuralına uymayan tek bir fiil vardır. “have” fiiline ‘-s’ takısı eklersek “has” olur. “has” fiilinden ‘-s’ takısı atılırsa tekrar “have” e dönüşür.

Örneğin: Anna has breakfast at 7 every morning.

Anna doesn’t have breakfast at school.

 

SIMPLE PRESENT TENSE İLE KULLANILAN BU SIKLIK ZARFLARI GENELDE CÜMLE SONLARINDA KULLANILIR

,

Önemli Gördüğüm İngilizce Açıklamalı Bazı Kelimeler:

  1. casual: not formal clothes, daily, ordinary
  2. fashion: the style of the most popular dressing
  3. impressive: causing a feeling of admiration and respect
  4. nerd: an unstylish and unattractive person
  5. outfit: a set of clothes that we wear together
  6. snob: someone who has no respect to people in the lower social classes
  7. trendy : fashionable

     8.unbearable: something that you can’t stand

  1. ridiculous: laughable, absurd
  2. serious: not joking

Teen Life Word List (Kelime Listesi)

Surprisingly Şaşırtıcı bir şekilde Do your best Elinden gelenin en iyisini yap!
Energetic Hareketli(müzik) Music band Müzik gurubu
Harmonic Armonik(müzik), ahenkli Keyboard Org
impressive Etkileyici drum Davul. Bateri
Terrific Müthiş, olağan üstü drummer baterist
Unbearable Katlanılmaz, dayanılmaz performer müzisyen
Brainstorm Beyin fırtınası Express İfade etmek
fascinating büyüleyici Member üye
Amazing Şaşırtıcı get excited Heyecanlanmak
Basic equipment Temel donanım casual Günlük(giyisi)
Rope Halat Serious Ciddi,ağırbaşlı
Pocketknife Çakı, cep bıçağı Snob burnu hava kimse
Torch El feneri Trendy Modaya uyan
Sleeping bag Uyku tulumu Terrific Müthiş, olağan üstü
Duty Sorumluluk Terrible Berbat, korkunç
Pitch Kurmak(çadır) Unusual olağanüstü
Tent çadır Behave Davranmak
Campfire Kamp ateşi Calligraphy Hat sanatı
Match Kibrit Clothing Giyim
During Boyunca Countryside Kırsal kesim
Trekking/hiking Doğa yürüyüşü Difference Farklılık
Need İhtiyaç duymak Difficult Zor
Backpack Sırt çantası Enough Yeteri kadar
Compass Pusula Expensive Pahalı
Map harita Cheap Ucuz
Board game Masa oyunu Get high grades Yüksek notlar almak
Roast Kızartmak(fırında/ateşte) Keep up with the latest fashion Modayı takip etmek
Ridiculous Saçma,gülünç Type/kind/sort Tür, çeşit
do crunches Mekik çekmek Ordinary/usual Normal,sıradan
push-up Şınav çekmek Training Antrenman
Archery Okçuluk Store Mağaza
Archer okçu Shake hands Tokalaşmak, el sıkışmak
Gain Kazanmak, elde etmek Save money Para biriktirmek
Reward Ödül Protect Korumak
fizzy drink Gazlı içecek Pay attention Dikkat etmek
Success başarı Look fit Formda görünmek
Successful başarılı Respectful Saygılı
Branch branş Sensitive Hassas,duyarlı
Follow Takip etmek Set goals Hedefler belirlemek
Fashion moda Write a comment Yorum yazmak
Greet Selamlaşmak Huge Çok büyük, iri
Take a bath Banyo yapmak Get dressed Giyinmek
Excellent Mükemmel,seçkin Beyond ötesinde
Border Sınır, hudut Feed Beslemek
Rule kural insult Hakaret etmek, aşağılamak

 

IMPORTANT EXPRESSIONS(ÖNEMLİ İFADELER)

I  can’t stand heavy metal Heavy metal müziğe katlanamam.
Before …/After… …-dan önce / …-dan sonra
Moreover Dahası
What’s up? Naber?
I  don’t miss any plays Hiçbir oyunu kaçırmam.
I’m on the way of bookstore. Kitapçıya gidiyorum.
Are you kidding? Dalga mı geçiyorsun?
I highly recommend. Şiddetle tavsiye ediyorum.
What are your regular activities? Düzenli aktivitelerin nelerdir?
Which sports do you prefer? Hangi sporu tercih edersin?
What type/kind/sort  of…? Ne tür…?
Once/twice/three times Bir kere/ İki kere/ Üç kere
I get excited as I learn new places Yeni yerler gördükçe heyecanlanıyorum
When I get to school… Okula gittiğimde…

HAZIRLAYAN : ingilizce Öğretmeni Halil İbrahim KELEŞ

PDF olarak indir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.