Templates by BIGtheme NET
Anasayfa / Eğitim / Öğretmen materyalleri / İngilizce Dersi / İngilizce 8. sınıf 10. ünite Natural Forces
natural forces

İngilizce 8. sınıf 10. ünite Natural Forces

 

Not: Konu özetinin resimli kelime listesi konu özeti dahil olmak üzere sayfanın en altındaki linkten indirebilirsiniz.

Türkçe karşılığı gelecek zaman olan bu  zaman yapısı ikiye ayrılmıştır.

Will Future

Olumsuz Cümle Yapısı

I

You/We/They                won’t + fiil.

He/She/It

 

Olumlu Cümle Yapısı

I

You/We/They                will + fiil.

He/She/It

 

Tüm öznelerde will+fiil şeklinde kullanılır

 

Soru Şekli

I

Will               You/We/They                Fiil?

He/She/It

 

                           I

Yes,           You/We/They    will.

He/She/It

 

             I

No,     You/We/They   won’t

He/She/It

 

“Will future” gelecekle ilgili herhangi bir plan veya niyet olmayan durumlarda kullanılan yapıdır. Konuşma anında gelecekle ilgili karar verildiğinde bu yapı kullanılır. Yani daha önceden planlanmamış veya kesinleşmemiş yapılar için bu yapı kullanılır. Bu kullanımda Türkçeye “ gideceğim, geleceğim” anlamıyla değil, “gideyim, geleyim” şeklinde de çevrilebilir. Daha çok gelecekle ilgili tahminlerde kullanılır.

I will be there in five minutes (Beş dakikaya orada olacağım/olurum)

I promise I won’t tell it anyone (Kimseye söylemeyeceğime söz veriyorum)

I think there will be erosion because we destroy forests. So many animals and plants will extinct in the future. (Bence erozyon olacak çünkü ormanları tahrip ediyoruz. Pek çok hayvan ve bitki yok olacak.)

I think we will have water shortage because we waste too much water. (Bence su kıtlığı yaşayacağız çünkü çok fazla su israf ediyoruz.)

I guess global warming will be a great danger.( Sanırım küresel ısınma büyük bir tehlike olacak.) 

BE GOING TO FUTURE

“Be going to future”  daha önceden planlanan ve kararlaştırılan gelecekle ilgili eylemlerden bahsederken kullanılır.

Olumsuz Cümle Yapısı

I                          am not going to + fiil.

You/We/They   aren’t going to  + fiil.

He/She/It          isn’t going to + fiil.

 

                           I                    am.

Yes,           You/We/They    are.

He/She/It        is.

 

Soru Şekli

Am                    I                   going to

Are           You/We/They   going to     Fiil?

Is               He/She/It         going to

 

 

             I      am not.

No,     You/We/They    aren’t.

He/She/It         isn’t.

 

Olumlu Cümle Yapısı

I                           am going to + fiil.

You/We/They   are going to  + fiil.

He/She/It          is going to + fiil.

 

We are going to meet at 7 this evening. (Bu akşam 7’de buluşacağız. Daha önceden planlanmış)

Sally is going to fly to Rome this evening.(Sally bu akşam Roma’ya uçacak. Biletini almış. Gideceği kesin)

 

 

He is going to cook.

(Yemek yapacak)

She is going to wash her hair

(Saçını yıkayacak)

He is going to study.

(Ders çalışacak)

 

Olumsuz Cümle Yapısı

I                                 shouldn’t+ fiil.

You/We/They         shouldn’t+ fiil.

He/She/It                shouldn’t+ fiil.

 

Olumlu Cümle Yapısı

I                                 should+ fiil.

You/We/They         should+ fiil.

He/She/It                should+ fiil.

 

Öğüt veya tavsiye bildirmek için kullanılan yapıdır. Türkçeye –meli, -malı şeklinde çevrilir. Bir şeyin yapılmasının iyi olacağını söylemek için kullanılır. Tüm öznelerde should ve fiilin yalın hali, olumsuz şekillerinde ise tüm öznelerden sonar shouldn’t ve fiilin yalın hali kullanılır.

 

We should reduce heat-trapping gases.( Isı tutucu gazları azaltmalıyız)We shouldn’t waste water.(Suyu israf etmemeliyiz)

What should we do to save the Earth?(Dünyayı korumak için ne yapmalıyız?)

I should pay more attention.(Daha dikkatli olmalıyım.)

You should switch off the lights when you don’t use.(Kullanmadığınızda ışıkları kapatmalısınız.)

 

MASTERMIND
avalanche Çığ deforestation ormansızlaştırma
landslide Toprak kayması recycle trash Atıkları dönüştürmek
forest fire Orman yangını rechargeable Şarj edilebilir
drought Kuraklık global warming Küresel ısınma
earthquake Deprem overpopulation Nüfus fazlalığı
tornado Kasırga/hortum public health issues Halk sağlığı sorunları
tsunami Deprem dalgası/tsunami climate change İklim değişikliği
volcanic eruption Volkanik patlama be careful Dikkat etmek
flood Sel toxic materials Toksik malzeme
fire Yangın loss of biodiversity Biyolojik çeşitlilik kaybı
dry soil Kuru toprak harmful substance Zararlı madde
shoulder Sorumluluk yüklenmek threatening Tehdit
erosion erozyon famine açlık/kıtlık
extinct Nesli tükenmiş Otherwise Aksi halde
collapse Çökmek/çöküntü increase Artmak/çoğalmak
lava lav run out tüketmek
waste İsraf etmek/boşa harcamak occur Meydana gelmek/gerçekleşmek
injure Yaralamak/zarar vermek Cause Sebep olmak
pollute Kirletmek Result Sonuç
slow down yavaşlatmak Suggest önermek
suffer Acı çekmek/katlanmak public transport Toplu taşıma
death Ölüm environmentally friendly Çevre dostu
Injury Yaralanma renewable energy Yenilenebilir enerji
physical damage Fiziki hasar/maddi zarar agricultural land tarım arazisi
Survive Hayatta kalmak reduce Azaltmak
disaster Afet/felaket Unfortunately maalesef
glacier buzul poverty Yoksulluk/sefalet
rise Yükselmek(su vb) Magnitude of earthquake depremin şiddeti
Witness Şahit olmak/tanık olmak destroy Tahrip etmek
municipality belediye natural disaster Doğal felaket
rescue efforts Kurtarma çalışmaları Natural forces Doğal afet
prediction tahmin cope with baş edebilmek
protect Korumak enormous Devasa/kocaman
environment çevre water shortage Su kıtlığı
earthquake drill Deprem tatbikatı precaution Önlem/tedbir
supply Tedarik etmek/sağlamak destructive Yıkıcı/tahrip edici
irresponsibly sorumsuzca pollution kirlilik
adapt Adapte olmak/uyum sağlamak Manage to Bir şeyi yapmayı başarmak
significant Kayda değer/önemli destroyed Tahrip edilmiş
as a whole Tamamıyla/genel olarak damaged Hasara uğramış
UPSWING
victim kazazede hurricane kasırga
psychological problems psikolojik sorunlar disaster epidemiology afet sonrası salgın
Absolutely kesinlikle (cevap olarak) loss Kayıp/ zarar/hasar
evacuate tahliye etmek because of ….den dolayı
Authorities yetkililer Effect Etki/tesir
slope Eğim/ meyil/yokuş Affect etkilemek
neighboring Civardaki/ yöredeki/ yakın entire Tüm/hepsi

 

İngilizce 8. sınıf 10. ünite Konu özeti indir

 

Halil İbrahim KELEŞ

www.konuyabak.com

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.