Templates by BIGtheme NET
Anasayfa / Eğitim / Öğretmen materyalleri / İngilizce Dersi / ingilizce 8. sınıf 8. Ünite Konu Özeti
unit8 Chroes

ingilizce 8. sınıf 8. Ünite Konu Özeti

UNIT 8 CHORES
ingilizce 8. sınıf 8. ünite konu anlatımı özeti. Dilerseniz bu sayfanın en altından bütün içeriği dosya olarak indirebilirsiniz.

SCHOOL RULES (Okul Kuralları)
Be a good listener. İyi bir dinleyici ol.
Be kind to your friends. Arkadaşlarına karşı kibar ol.
Be ready for t he lesson. Derse hazır ol.
Clean the board. Tahtayı Sil/Temizle.
Do your best and work hard. Elinden gelenin en iyisini yap
Don’t run in the corridor. Koridorda koşma
Don’t throw rubbish in the class. Sınıfın içine çöp atma
Follow the directions. Talimatlara uy.
Keep your desk tidy and neat Sıranı temiz ve düzenli tut
Raise your hands to speak. Konuşmak için elini kaldır
Use your quiet voice. Alçak sesle konuş.
Listen to others when they speak. Başkaları konuştuğunda dinle
Focus on your task. görevine/işine odaklan
Bring your school materials. Okul malzemelerini getir.
Cooperate with your group. Grubunla işbirliği yap
Keep your hands clean. Eleri temiz tut.
Don’t write on your desk. Sıraya yazı yazma
Use computers with care. Bilgisayarları özenli kullan.
Come to the class on time. Sınıfa zamanında gel.
Be organized. Düzenli/tertipli/organize/planlı ol
Arrive on time. Zamanında okulda ol.

 

LIBRARY RULES(Kütüphane Kuralları)
Return books on time. Kitapları zamanında iade et.
Keep quiet. Sessiz ol.
Don’t eat or drink. Bir şey yiyip içme.
Don’t disturb others. Başkalarını rahatsız etme.
Put the phone on silence Telefonunu sessize al.
don’t talk on the phone Telefonda konuşma
Take care of books Kitaplara iyi bak
Put back books Kitapları yerine koy
Read and talk quietly Sessizce oku ve konuş
Always walk, never run Her zaman yürü, asla koşma
Treat books kindly and gently Kitaplara kibar ve nazik davranın
Expressing Responsibilities (Sorumlulukları ifade etmek)
I’m responsible for cooking dinner. Akşam yemeğini pişirmekten sorumluyum
S/he is in charge of taking out the garbage. Çöpü çıkarmaktan sorumludur
Don’t you think it is necessary to tidy up your room? Odanı toparlaman gerektiğini düşünmüyor musun?
It’s time to do the laundry. Çamaşır yıkama zamanı geldi

 

Expressing Likes and Dislikes (Sevilen sevilmeyenleri ifade etmek)
I like it when we share household chores at home. Evde ev işlerini paylaştığımız zaman hoşuma gidiyor.
I don’t like it when my friends ask too many questions. Arkadaşlarımın çok soru sormasından hoşlanmıyorum
Expressing Obligation (Yükümlülüğü ifade etmek)
Do you have to help your parents in housework?

– Well, I must help my parents to set the table.

– I must help my brother to do his homework.

Ailene ev işlerinde yardımcı olmak zorunda mısın?

-Masayı hazırlamakta aileme yardım etmeliyim.

-Kardeşime ev ödevini yapmakta yardım etmeliyim.

We must respect the elder people/ each other. Yaşlı insanlara / birbirimize saygı duymalıyız.
My brother has to respect my rights. Kardeşimin, haklarıma saygı duyması gerekiyor.

 

IMPORTANT EXPRESSIONS (ÖNEMLİ İFADELER)
Cleaning the windows is my duty. Camları temizlemek benim sorumluluğumdur.
I’m responsible for taking out the garbage. Çöpü atmakla sorumluyum.
Watering the plants is my task. Bitkileri sulamak benim görevimdir.
My task is washing the car every weekend. Görevim her hafta sonu arabayı yıkamaktır.
Which task do you find enjoyable? Hangi görevi keyifli buluyorsun?
Who waters the plants regularly in your family? Ailende çiçekleri düzenli olarak kim sular?
What are the school chores you have ? Okuldaki işlerin nelerdir?
Generally cooking is mothers’ responsibility.

Is this the same in your family?

Genellikle yemek pişirme annemin sorumluluğudur. Sizin ailenizde de aynı mı?
It is worth eating a piece of cake Bir parça kek yemeye değer.
Everyone must tidy up his own room Herkes kendi odasını toparlamalı
I’m in charge of making my bed. Yatağımı yapmaktan sorumluyum.
Are you a responsible person? Sorumlu bir insan mısın?
What are your responsibilities at home? Evdeki sorumlulukların nelerdir?

 

Grammar summary

Birisinden ricada bulunurken aşağıdaki yapıları kullanırız.

Requesting(rica etme) Replying(cevap verme)
·         Can/Could you (please)……?

·         Do you mind V-ing ……?

·         Do you think you could……..?

 

Accepting the request(Ricayı Kabul etme)

·         Yes, of course

·         Yes, that’s fine

·         Sure, no problem.

·         That’s OK.

·         No problem.

Refusing the request(ricayı reddetme)

·         I’m afraid I can’t. I……

·         I’m sorry but ………….

·         I’d like to, but …………

·         I can’t. …………….

Examples:

A:Could you please vacuum the carpets?                                  A:Could you help me clean the bathroom?

B:Of course. It’s my responsibility.                                             B:Sorry, mum. It’s not my responsibility.

 

A: Can you please do the laundry?                                             A:Do you mind doing the cleaning the windows?

B: I’m sorry but I can’t. I have to do my homework.               B: I’d like to but It’s difficult for me.

 

Chores Word list

MASTERMIND
Chores Günlük Ev işleri regularly Düzenli aralıklarla
Questionnaire Anket Dirty Kirli
Clean up the house Evi temizlemek Untidy Dağınık
do the laundry Çamaşırları yıkamak tidy Düzenli, derli toplu
set the table Sofrayı kurmak Necessary Gerekli
wash the dishes/do the washing up Bulaşıkları yıkamak necessity Gereklilik
dry the dishes Bulaşıkları kurulamak Collect Toplamak
make the bed Yatağı toplamak Keep promise Sözünü tutmak
load the dishwasher bulaşıkları makineye koymak Shelf Raf
Empty the dishwasher bulaşıkları makineden almak janitor Kapıcı/apartman görevlisi
do the ironing/ iron the clothes Ütü yapmak Moral Ahlaki
mop the floor Yerleri paspaslamak take off Elbise, ayakkabı vb çıkarmak
moreover dahası periodically Belirli aralıklarla
take out the garbage/trash Çöpü dışarı çıkarmak Habit alışkanlık
tidy- up toys Oyuncakları toplamak Become Olmak
tidy- up the room Odayı toplamak (The student)on duty Nöbetçi (öğrenci)
dust the furniture Mobilyanın tozunu almak Warn Uyarmak
vacuum the carpet Halıyı süpürmek in time Zamanla
Clean the windows Pencereleri silmek Prepare Hazırlamak
Pay the bills Faturaları ödemek Return İade etmek
take the dog for a walk Köpeği yürüyüşe çıkarmak Do your best! Elinden geleni yap!/Göreyim seni!
Clear the table Sofrayı kaldırmak Rule Kural
Sweep the leaves Yaprakları süpürmek Affect etkilemek
duty sorumluluk Turn on/off Elektronik cihazları açmak/kapamak
Hang out Çamaşır asmak decorate Dekore etmek
tired yorgun Be quiet Sessiz olmak
Task Görev, vazife Obey the rules Kurallara uymak
Responsibility Sorumluluk Others diğerleri
Be Responsible for -den sorumlu olmak not exactly Tam olarak değil/ pek sayılmaz
take care of …ile ilgilenmek Useful Kullanışlı/faydalı
Respect Saygı duymak Useless Kullanışsız/faydasız
Share Paylaşmak peaceful huzurlu
right hak From now on Artık/bundan böyle
Get on someone’s nerves Birinin sinirine dokunmak, öfkelendirmek look after …ile ilgilenmek/göz kulak olmak
instead of ….nın yerine in charge of Sorumlu/yükümlü
Slippers terlik  
UPSWING
mow the lawn Çimleri biçmek obligation Zorunluluk
Male Erkek, bay complain Şikayet etmek
Female Kadın, bayan make a fuss Yaygara koparmak
questionnaire anket awake uyanmak
equally Eşit olarak shoelaces ayakkabı bağcıkları
borrow Ödünç almak undone yapılmamış
get annoyed Kızmak/sinirlenmek immediately hemen
Ribbon kurdele gloom Kasvet/belirsizlik
Household chores /Housework (temizlik vb)ev işleri go with the flow (kendini veya bir şeyi) olayların akışına bırakmak
advise Tavsiye etmek mess dağınıklık
Advice tavsiye fair adil
separate Ayırmak/ayrıştırmak get bored Bıkmak/usanmak
allowance İzin/müsaade severe şiddetli
reward ödüllendirmek entire Tüm/tamamı
get angry sinirlenmek presentation sunum

 

 

İngilizce unit 8 Chores konu özeti indir

Hazırlayan Halil İbrahim KELEŞ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.