Templates by BIGtheme NET
Anasayfa / Eğitim / Öğretmen materyalleri / İngilizce Dersi / İngilizce 8. sınıf 9. ünite konu özeti – Science
unit9 konu ozeti science
unit9 konu ozeti science

İngilizce 8. sınıf 9. ünite konu özeti – Science

Not : Dilerseniz sayfanın en altındaki linkten Science ünitesine ait tüm kelime listesi ve konu özetinin bulunduğu pdf dosyasını indirip kullanabilirsiniz.

What are you doing in these days/ currently?

– Currently, I am doing experiments at the school lab.

– Really? Pay attention to the lab safety because

test tubes may explode.

 

Bugünlerde ne yapıyorsun?

– Şu anda okul laboratuarında deneyler yapıyorum.

– Gerçekten mi? Laboratuar güvenliğine dikkat edin çünkü test tüpleri patlayabilir

 

 

CONFUSED WORDS (KARIŞTIRILAN KELİMELER)
Discover (v) :

– Who discovered America?

Keşfetmek(fiil)

Amerika’yı kim keşfetti?

Invent (v) :

– Who invented the car?

İcat etmek(fiil)

-Arabayı kim icat etti?

Discovery (n) :

– Scientists announced the discovery of a new

species of plants.

Keşif(isim)

Bilim adamları yeni bir bitki türünün keşfini ilan ettiler

 

Invention (n) :

– Our daily life changed with the invention of

smart phones.

 

İcat(isim)

-Akıllı telefonların icadıyla günlük hayatımız değişti.

Discoverer (n) :

– Marie Curie is the discoverer of the radium.

Kaşif(isim)

Marie Curie radyumun kaşifidir.

 

Inventor (n) :

– Guglielmo Marconi is the inventor of the radio.

Mucit(isim)

– Guglielmo Marconi, radyonun mucididir.

                                    Women Inventors in History – Tarihteki Kadın Mucitler
Rachel Zimmerman Brachman: “Blissymbol’’  Software

Rachel invented the “Blissymbol Printer’’ in 1984 when she was only 12 years old. “Blissymbol Printer’’ makes the communication easy for users with physical disabilities. The user chooses various Blissymbols to convey his or her thoughts, then the printer translates those images into the written text.

Rachel, 1984’te sadece 12yaşındayken “Blissymbol Yazıcı” yı icat etti. “Blissymbol Yazıcı”, fiziksel engeli olan kullanıcılar için iletişimi kolaylaştırır. Kullanıcı düşüncelerini iletmek için çeşitli Blissymbols seçer,

daha sonra yazıcı bu görüntüleri yazılı metne çevirir

Josephine Cochrane: Dishwasher

Josephine was a rich  woman and liked inviting people for dinners. Her housemaid continuously broke the valuable porcelains. Therefore, she got angry with her housemaid, then she decided to invent a machine to wash the dishes fast. Moreover, it didn’t break the porcelains. She designed the first dishwasher.

Josephine zengin bir kadındı ve insanları akşam yemeğine davet etmekten hoşlanıyordu. Hizmetçi sürekli olarak değerli porseleni kırardı. Bu nedenle, hizmetçisine kızdı, sonra bulaşıkları çabucak yıkamak için bir makine icat etmeye karar verdi. Üstelik makine porselenleri de kırmadı. İlk bulaşık makinesini tasarladı.

 

Dr. Grace Hopper: IBM Harvard Mark 1

Dr. Grace Hopper is known as “mother of computer’’. After the World War II, she searched to develop the first well-equipped computer named IBM Harvard Mark 1. She got several awards.

Grace Hopper “bilgisayarın annesi” olarak bilinir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra, IBM Harvard Mark 1 adlı ilk donanımlı bilgisayarı geliştirmeye çalıştı. Çeşitli ödüller aldı.
Dr. Patricia Bath: Laserphaco Probe

Dr. Patricia Bath was the first African-American female doctor receiving a patent for a medical purpose. She invented a medical device. It dissolves the cataract with a laser quickly and nearly painlessly. It is used internationally to cure the disease.

Patricia Bath, tıbbi bir amaç için patent alan ilk Afrikalı-Amerikalı kadın doktordu. Tıbbi bir cihaz icat etti. Bu cihaz kataraktı hızlıca ve neredeyse acısız bir lazerle çözer. Cihaz, hastalığı iyileştirmek için uluslararası kullanılıyor.

 

Important scientific developments
 • Isaac Newton discovered the law of gravity.( Isaac Newton yerçekimi kanununu keşfetmiştir)
 1. Michael Faraday produced an electric current. (Michael Faraday elektrik akımı üretmiştir)
 2. Alexander Fleming discovered the first antibiotic, penicillin.( Alexander Fleming ilk antibiyotik, penisilini keşfetmiştir)

 

 1. Wilhelm Roentgen discovered X-rays.( Wilhelm Roentgen X-rayi keşfetmiştir)
 2. Some of the greatest scientists refined uranium and built an atomic bomb.(Bazı büyük bilim adamları uranyumu saflaştırdı ve atom bombasını yaptılar)
 3. Luc Montagnier and Robert Gallo discovered the HIV virus and determined that it was the cause of AIDS.

(Luc Montagnier ve Robert Gallo HIV virüsünü keşfettiler ve AIDS’e neden olduğunu saptadılar.)

 1. Thomas Alva Edison invented a long-lasting, practical electrical light bulb.(Edison dayanıklı, kullanışlı elektrik lambasını icat etti.)
 2. Alexander Graham Bell invented the first practical telephone.(Alexander Graham Bell ilk pratik telefonu icat etti)
 3. Avicenna (Ibn-i Sina) wrote The Canon of Medicine and became the ‘‘Father of Early Modern Medicine.”

(İbn-i Sina “El-Kanun Fi’t-Tıbb/Tıp Kanunu” kitabını yazdı ve ilk modern tıbbın öncüsü olmuştur)

 1. Felix Hoffman invented aspirin(Felix Hoffman ilk aspirini icat etmiştir)
 2. Benjamin Franklin’s kite experiment proved electricity and lightning were the same(Benjamin Franklin’in uçurtma deneyi şimşek ile elektriğin aynı şey olduğunu kanıtladı)
 3. The discovery of microbe belongs to Akşemseddin (Mikropların keşfi Akşemseddin’e aittir.)
 4. Havan ball gun’s inventor is Fatih Sultan Mehmet.( Havan top silahının mucidi Fatih Sultan Mehmet’tir)
 5. Edward Jenner is famous for the discovery of the smallpox vaccination (Edward Jenner çiçek aşısının keşfiyle ünlüdür)
 6. Marie Curie discovered radium and polonium (Marie Curie, radyum ve polonyumu keşfetti)

16.    Albert Einstein has a theory called “Theory of Relativity”( Albert Einstein’ın “Görelilik/İzafiyet Teorisi” adlı bir teorisi vardır.)

LET’S REMEMBER:

v Bir şeyi anlamadığımızda  şu ifadeleri kullanabiliriz:

·          l am  sorry . l can’t follow you . Can you speak slowly?

(Üzgünüm .Seni  anlayamıyorum. Daha yavaş konuşabilir misin? )

·         l   think  l missed the point .  Can   you please repeat ?

( Sanırım meseleyi  kaçıdım . Lütfen tekrar   edebilir misin ?)

·         l   couldn’t understand you very well. Can you say it again?

(Seni  çok  iyi  anlayamdım.  Tekrar  söyleyebilir misin?)

 

 

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir. Genellikle konuşma anında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılır. Present Continuous Tense ile cümle kurulurken am / is / are yardımcı fiilleri kullanılır ve fiilin sonuna -ing takısı getirilir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili tablo yer almaktadır.

(+) AFFIRMATIVE (OLUMLU) (•) NEGATIVE (OLUMSUZ) (?) QUESTION (SORU) Answers (Cevaplar)
I am playing (Oynuyorum) I am not playing (Oynamıyorum) Am I playing? (Oynuyor muyum?) Yes, you are.
No, you aren’t
You are playing (Oynuyorsun) You aren’t playing (Oynamıyorsun) Are you playing? (Oynuyor musun?) Yes, I am.
No, I am not
He is playing(0 oynuyor) He isn’t playing (Oynamıyor) Is he playing? (Oynuyor mu?) Yes, he is.
No, he isn’t.
She is playing(0 oynuyor) She isn’t playing (Oynamıyor) Is she playing? (Oynuyor mu?) Yes, she is.
No, she isn’t.
it is playing(O oynuyor) It isn’t playing (Oynamıyor) Is it playing? (Oynuyor mu?) Yes, it is.
No, it isn’t
We are playing (Oynuyoruz) We aren’t playing (Oynamıyoruz) Are we playing? (Oynuyor muyuz?) Yes, you are.
No, you aren’t.
They are playing (Oynuyorlar) They aren’t playing (Oynamıyorlar) Are they playing? (Oynuyorlar mi?) Yes, they are.
No, they aren’t.

 

-What are you doing? (Ne yapıyorsun?)

– I am teaching English. (İngilizce öğretiyorum.)

 

– Madonna is riding a bike. (Madonna bisiklet sürüyor.)

– Bill Gates is travelling by plane. (Bill Gates uçak ile seyahat ediyor.)

-Jane is taking a photograph. (Jane fotoğraf çekiyor.)
– People are waiting for bus. (İnsanlar otobüs bekliyor.)

USE 1 – Now (Şimdi)

► We use the Present Continuous with Continuous Verbs to express the idea that something is happening now, at this very moment. (Present Continuous Tense bir şeyin tam şu anda olduğunu veya yapıldığını anlatmak için kullanılır.)

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

– You are learning English now. (Şu anda İngilizce öğreniyorsun.)
– You are not sleeping now. (Şimdi uyumuyorsun.)
– I am sitting. (Oturuyorum.)
– I am not standing. (Ayakta durmuyorum.)
– Why aren’t you doing your homework? (Niye ödevini yapmıyorsun?)

USE 2 Near Future (Yakın Gelecek)

► Sometimes, speakers use the Present Continuous to indicate that something will or will not happen in the near future. (Bazen Present Continuous Tense bir şeyin o anda değil de yakın bir zamanda olacağını veya olmayacağını anlatmak için kullanılır.)

 

EXAMPLES

– I am meeting some friends after work. (İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz.)

– I am not going to the party tonight. (Bu gece partiye gitmiyorum.)

– Isn’t he coming with us tonight? (O bu gece bizimle gelmiyor mu?)

 

 

Bazı fiiller Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller “state verbs” olarak adlandırılır.

Şimdiki zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla soyut düşünmek, sevmek, anlamak, sahip olmak gibi soyut anlamlı fiiller continuous (be+ -ing) yapısında kullanılamazlar. Bu fiiler Simple Tense ile ifade edilirler . Örneğin “I love you” Simple Present tense ile yazılmasına rağmen, Türkçe’ye “ Seni seviyorum “ diye çevrilir.

 

– She is loving chocolate. – Yanlış                        -She isn’t understanding me  – Yanlış                                   – I am hating you  – Yanlış
– She loves chocolate. – Doğru                             – She doesn’t understand me  – Doğru                                  – I hate you  – Doğru

 

 

İngilizce Unit 9 Konu Özetini indir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ScienceWord List

 

 

MASTERMIND
Science Bilim possible mümkün
Lab/laboratory Laboratuar housemaid Hizmetçi
Test tube Test tüpü continuously Aralıksız/sürekli
Vaccinate Aşı yapmak various çeşitli
Vaccination Aşı convey İletmek/bilgi aktarmak
Well-known tanınmış thought düşünce
Invent İcat etmek purpose amaç
Discover Keşfetmek/Bulmak painlessly Zahmetsizce/ağrısız
Explore Keşfetmek/araştırmak cure Tedavi/tedavi etmek
Research Araştırmak/incelemek disease hastalık
Test Test etmek competition Yarışma/rekabet
medicine tıp sight-disabled Görme engelli
walking stick baston Development gelişme
Geometry geometri Field Alan,tarla,saha
Mechanical Engineering Makine  mühendisliği Electrical Engineering Elektrik mühendisliği
Tool Araç ,aygıt,alet insert Araya eklemek
Planet Gezegen raise yükseltmek
Satellite Uydu pharmacy eczane
Fact Vaka,olay government offices Devlet daireleri
Engineer Mühendis portable taşınabilir
Experiment Deney Wheelchair bound Tekerlekli sandalyeye bağlı
Explosion Patlama,infilak paraplegic Belden aşağı felçli
Model Model,maket headdress Başörtüsü/başlık
Build İnşa etmek neurone Sinir hücresi
Building Yapı,inşaat back and forth İleri geri
rabies vaccine Kuduz aşısı useful Kullanışlı/yararlı
law of gravity Yerçekimi kanunu swing sallamak
catgut Ameliyat ipliği sweet basil fesleğen
smallpox vaccination Çiçek aşısı mosquito sivrisinek
compass pusula eco-friendly Çevre dostu
steam engine Buhar makinesi discuss tartışmak
repair onarmak die Ölmek
tyre lastik prize ödül
printing press Baskı makinesi outdistance geride bırakmak/geçmek
specialty özellik genius Dahi/zeki
Cover Örtmek,üstünü kapatmak do experiments Deney yapmak
checkpoints Kontrol noktası smallpox Çiçek hastalığı/virüsü
circadian clock Sirkadiyen saat operate Ameliyat etmek/kullanmak
co-founder Kurucu ortak Look for aramak
Promote Teşvik etmek/terfi etmek diagnose Tanı koymak/teşhis etmek
select seçmek through …aracılığıyla
wearable giyilebilir Sky gökyüzü
excavation area Kazı alanı change değiştirmek
conduct yönetmek biochemist biyokimyacı
feature özellik give up Bırakmak/ vazgeçmek
cell Hücre depend on a thing Bir şeye bağlı olmak
achievement başarı computerized voice system Bilgisayarlı ses sitemi
succeed başarmak brilliant Muhteşem/zeki
currently Bugünlerde cosmologist kozmolog
explode patlatmak honorary degree Onursal derece/fahri doktorluk
Fellow Üye(bilim kurumunda)  
   
   
UPSWING
birthplace Doğum yeri Shy utangaç
range Sıra/aralık(yaş vb) manage idare etmek/yönetmek
alchemy Simya ilmi encourage cesaretlendirmek
medieval Ortaçağa özgü Inform bilgilendirmek
contribution Katkı/bağış eye-catching Göz alıcı
equation Eşitlik/denge transform dönüştürmek
Belong to ….e ait olmak item madde
Chemist kimyager melt Erimek/eritmek
Physicist fizikçi layer Tabaka/katman
accomplishment Üstesinden gelme/başarma upon Üstünde/üzerinde
theoretical teorik Generate Üretmek/oluşturmak
publish yayınlamak mold Kalıba dökmek/küflendirmek/şekil vermek
self-confidence özgüven durable dayanıklı
determination Belirleme/saptama Weapon   silah
patience Sabır/hasta stem cells Kök hücreleri
Black Hole Information Paradox Kara Delik Bilgi Paradoksu debate Çekişmek/tartışmak/dikkate almak
unborn doğmamış advanced gelişmiş
prevent Engel olmak/önlemek wrap sarmak
fix a problem Sorun çözmek recognize tanımak
chemical substance Kimyasal madde chimpanzee şempanze
computed tomography Bilgisayarlı tomografi conducting experiments   Deney yapma
bravely cesurca creature yaratık
Halil İbrahim KELEŞ

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.